Σύνδεση

Όνομα Χρήστη *
Κωδικός *
Να με θυμάσαι

Μετά τις εκλογές της 27ης Σεπτεμβρίου 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα του Συλλόγου Ελληνική Λέσχη Μπονσάι και έχει ως εξής:

 

ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - Πρόεδρος 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Αντιπρόεδρος

ΣΙΓΑΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - Γενικός Γραμματέας

ΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ - Ταμίας 

ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ - Οργανωτικός Γραμματέας

Η αγάπη μας για την τέχνη «μπονσάι» μας ώθησε το Δεκέμβριο του 2011 να ιδρύσουμε την «Ελληνική Λέσχη Μπονσάι». Η δημιουργία της λέσχης αποφασίστηκε με γνώμονα την προσέλκυση όλων εκείνων που ασχολούνται με την τέχνη μπονσάι στη χώρα μας κάτω από την ίδια στέγη, ώστε όλοι μαζί να οργανώσουμε και να προωθήσουμε την τεχνική καλλιέργειας μπονσάι.

Σκοπός του Συλλόγου που έχει συσταθεί είναι η ανιδιοτελής προαγωγή και διάδοση της γνώσης και της τεχνοτροπίας που αφορούν στα δέντρα μπονσάι. Επιδιώκεται η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και τεχνικών σχετικά με τη δημιουργία, επεξεργασία, καλλιέργεια, διαβίωση και διατήρηση των ιδιαίτερων αυτών δέντρων. Συνάμα, προσδοκία μας είναι να εμφυσήσουμε την οπτική μας όσον αφορά την αναπαραγωγή φυτών, ανθέων και δέντρων υπό την τεχνική μπονσάι (bonsai) σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό στον ελλαδικό αλλά και στο διεθνή χώρο.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΠΟΝΣΑΙ»

(HELLENICBONSAICLUB )

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τίτλος - Έδρα - Σκοπός

 

Άρθρο 1:

1.1.     Ιδρύεται στην Μεταμόρφωση Αττικής, σήμερα την 01/12/2011, το σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΜΠΟΝΣΑΙ» και διακριτικό τίτλο HELLENICBONSAICLUB”, με έδρα την Μεταμόρφωση Αττικής και συγκεκριμένα επί της οδού Ζαλόγγου αρ 1-3.

1.2.     Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθεί  παράρτημα του Συλλόγου και σε άλλη περιοχή της Ελληνικής Επικράτειας.

1.3.     Το σωματείο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.

 

Άρθρο 2:

2.1.Σκοπός του Σωματείου είναι:

Α) Η ανιδιοτελής προαγωγή και διάδοση της γνώσης και της τεχνοτροπίας, η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων και τεχνικών,  σχετικά με την δημιουργία, επεξεργασία, καλλιέργεια, διαβίωση, διατήρηση, αναπαραγωγή φυτών, ανθέων και δένδρων υπό την τεχνική και τέχνη μπονσάϊ (bonsai), σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό στον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Β) Κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου. Ενδεικτικές δραστηριότητες του Συλλόγου, προς επίτευξη του σκοπού αυτού, είναι οι εξής:

i) Η διακίνηση τεχνογνωσίας, γνώσης, είτε δια ζώσης, είτε με έντυπο, ηλεκτρονικό ή όποιο άλλο μέσο, το οποίο αποκτήθηκε με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο από το σύλλογο ή από μέλος αυτού, και κατόπιν έγκρισης του συγγραφέα-δημιουργού, παραγωγού και απόδοσης δικαιωμάτων, εφόσον αφορά σε ανατυπώσεις ή αναδημοσιεύσεις πρωτοτύπων - τμηματικές ή μη, σχετικής με τα ανωτέρω θέματα μεταξύ των μελών του.

ii) Η διοργάνωση σεμιναρίων προγραμμάτων επιμόρφωσης, επιστημονικών - ενημερωτικών ημερίδων και διαλέξεων επί θεμάτων σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου, καθώς και η διοργάνωση εκθέσεων ή και διαγωνισμών (όποιας μορφής, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής) σχετικών με τους σκοπούς του Σωματείου.
iii) H δημιουργία δανειστικής βιβλιοθήκης, καθώς και δανειστικού τμήματος υλικού σε όποια μορφή, το οποίο έχει αποκτηθεί με καθ’ όλα νόμιμο τρόπο, από το σύλλογο ή μέλος αυτού.

iv) Η συμμετοχή του Συλλόγου σε σχετικές με το αντικείμενο εκθέσεις –εκδηλώσεις στον ελληνικό ή διεθνή χώρο.

v) Η προβολή του σκοπού και του έργου του, δημιουργιών και τεχνοτροπιών στο ευρύτερο κοινό, στον ελληνικό και διεθνή χώρο, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

vi) Η περιοδική ή μη έκδοση ενημερωτικού ή άλλου υλικού σχετικού με τα αντικείμενα, δημιουργήματα, εκθέματα κλπ του συλλόγου ή για διάφορες εργασίες των μελών του σε ηλεκτρονική (ψηφιακοί δίσκοι, ιστοσελίδα κλπ) ή έντυπη μορφή (περιοδικό, εφημερίδα κλπ).

vii) Η συνεργασία με άλλες οργανώσεις ή συλλόγους με παρεμφερείς σκοπούς, τόσο στον ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο.

viii) Η αμέριστη συμπαράσταση, αλλά και η επικουρική συμβολή του συλλόγου ως φορέα – εφ’ όσον ζητηθεί - απέναντι σε μη μέλη ή φορείς (δράσεις, ομάδες συζητήσεων, τοπικές οργανώσεις, ιστοσελίδες κλπ) που αποδεδειγμένα έδρασαν ή δρουν με σκοπούς αντίστοιχους με αυτούς του Συλλόγου. Η ηθική και έμπρακτη βοήθεια σε όποιες ενέργειες αποσκοπούν στην δημιουργία οικολογικής συνειδήσεως και διάσωσης, διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος.

ix) Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη της τέχνης μπονσάϊ.

x) Η καλλιέργεια σχέσεων του Συλλόγου και των μελών του με παρεμφερείς Συλλόγους και μέλη τους, του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η συνεργασία τους προς επίτευξη της ανάπτυξης των σκοπών του Συλλόγου. 

2.2.   Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του συλλόγου γίνεται με κάθε:

Πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως με διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις,   κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, λειτουργία εντευκτηρίου, παραστάσεις σε Αρχές, παρακολούθηση σεμιναρίων, εορταστικές εκδηλώσεις, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών, κλπ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Άρθρο 3:

ΜΕΛΗ

Τα  μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, πάρεδρα και επίτιμα.

3.1.   Τακτικά μέλη εγγράφονται όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να ασχοληθούν με την τέχνη και να μάθουν τις τεχνικές μπονσάϊ, ανεξαρτήτως φύλου, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή οι γονείς ή οι κηδεμόνες των ανηλίκων, εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

3.2.   Μέλη του Συλλόγου δικαιούνται να είναι και Έλληνες που κατοικούν στο εξωτερικό, καθώς και αλλοδαποί που κατοικούν στην Ελλάδα και έχουν όλα τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από  αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αμετάκλητα.Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Η ιδιότητα του μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.   

3.3. Πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι φίλοι του Συλλόγου, αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συλλόγου.

3.4. Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου.

Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη αυτά του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.  

3.4. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους υποχρεώσεις και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η διαγραφή των μελών, χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:

1) Καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής πέραν του έτους.

2) Εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατευόμενη τους σκοπούς του Συλλόγου.

Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.

3) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές.

 

Άρθρο 4:

Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.

δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

[Σημ: ως ανωτέρω: Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Σωματείου, όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι]

ε) Να απολαμβάνουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου.

στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

 

Άρθρο 5:

Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :

α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου.

γ) Να συμμετέχουν στις ενέργειες του Σωματείου.

δ) Να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται, πριν περάσει έτος, δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε) Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή και τυχόν έκτατες συνδρομές στο Σωματείο.

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 6:

6.1. Πόροι του Συλλόγου συνιστούν:

α) Οι εισφορές εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρώνονται και από την Γενική Συνέλευση, όταν αυτή γίνει.

β) Τα προϊόντα εράνων, λαχνών, εκδηλώσεων, (χοροί, συνεστιάσεις, εκδρομές, κλπ.) και οι συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κλπ.

γ) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας.

ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

στ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, και άλλα νομικά πρόσωπα, όπως επίσης επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα εξωτερικού.

η) Κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος αποτελείται από τρία (3) όργανα : το Διοικητικό Συμβούλιο, την Γενική Συνέλευση και την Ελεγκτική Επιτροπή.

 

Α) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Άρθρο 7:

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

7.1. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.

7.2. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας και ένα  (1) μέλος το οποίο αναλαμβάνει την θέση του Οργανωτικού Γραμματέα του Συλλόγου. Τα πέντε μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με ισάριθμους αναπληρωτές τους.

7.3. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και τα μέλη που απέρχονται, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

i.  Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα, του Ταμία και του Οργανωτικού Γραμματέα δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

ii.  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

iii.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

iv.  Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληροί κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.

v.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

vi.  Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά Δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

vii.  Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

viii.  Σε τελείως έκτατες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

ix.  Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

x.  Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

xi.  Σε περίπτωση που παραιτηθούν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

           

           

           

Άρθρο 8:

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

i.  Διοικεί το σωματείο.

ii.  Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

iii.  Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και την διαγραφή τους.

iv.  Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

v.  Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

vi.  Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

vii.  Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

viii.  Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

ix.  Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

x.  Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

xi.  Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία τριών πέμπτων  (3/5) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν, το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

xii.  Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

xiii.  Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

xiv.  Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

xv.  Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία.

xvi.  Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού υλικού.

xvii.  Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

xviii.  Προτείνει τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

xix.  Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.

xx.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλής των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

xxi.  Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο, όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

 

Άρθρο 9:

Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

9.1.  Ο Πρόεδρος:

i.  Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

ii.  Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

iii.  Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

iv.  Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

v.  Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

vi.  Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

vii.  Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

viii.  Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

ix.  Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

x.  Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

xi.  Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

xii.  Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. 

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληροί ο Αντιπρόεδρος.

9.2. Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

9.3. Ο Γενικός Γραμματέας:

i.  Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.
ii.  Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.
iii.  Φυλάσσει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.
iv.  Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του Συλλόγου.
v.  Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου.
vi.  Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου.
vii.  Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.
viii.  Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Σύμβουλος ή ο αναπληρωτής αυτού  που ορίζεται από το Δ.Σ.

9.4. Ο Ταμίας:                                                                                                      

i.  Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

ii. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.

iii. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί σε Τράπεζα ή  Ταμιευτήριο.

iv.  Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ό,τι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

v.  Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη α) αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει ο Σύλλογος, β) φάκελο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από τον Σύλλογο, γ) βιβλίο εσόδων – εξόδων και δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

vi.  Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

vii.  Καταθέτει επ’ ονόματι του Συλλόγου εντόκως, σε τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στην τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή κωλυόμενων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστατών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.

Τον Ταμία, όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ο αναπληρωτής του που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

9.5.  Ο Οργανωτικός Γραμματέας:

i.  Φροντίζει για την προβολή του Συλλόγου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν εκπροσωπεί ο ίδιος τον Σύλλογο, αλλά φροντίζει για την προώθηση των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ. του Συλλόγου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.

ii.  Φροντίζει την οργάνωση του Συλλόγου προς την ευρύτερη περιφέρεια και το σύνολο του Νομού.

 

Β) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Άρθρο 10:

     Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Μέσω   αυτής εκδηλώνεται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να ξανά συζητηθούν.

Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε, όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και την γνωστοποίηση αυτής με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και μέσω δύο ημερησίων εφημερίδων του Αθηναϊκού τύπου, οπότε τότε δεν υφίσταται η ανάγκη γραπτής πρόσκλησης προς κάθε ένα από τα τακτικά μέλη. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως, καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.

Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.

Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:

1.      Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

2.      Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

3.      Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εξακόσια (600) Ευρώ.

4.      Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

5.      Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6.      Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

7.      Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.

8.      Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

9.      Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

10.  Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11:

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.

Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση.

Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Συλλόγου γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.

Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως 5 σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Ελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.

Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διαφορετικά σημεία.

Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφο δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στον Σύλλογο τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται οι  υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Οργανωτικός Γραμματέας.

Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ –ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 12:

Ελεγκτική Επιτροπή:

Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

Το οικονομικό έτος του Συλλόγου είναι η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 13:

Τροποποίηση Καταστατικού

13.1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ αυτών).

13.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 14:

Εσωτερικοί Κανονισμοί

14.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

14.2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

14.3. Ο Σύλλογος μπορεί να εγγραφεί ως μέλος Ευρωπαϊκών Συλλόγων ή άλλων Διεθνών Οργανισμών.

 

 

Άρθρο 15:

Σφραγίδα Σήμα

15.1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

15.2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα, καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

 

Άρθρο 16:

Βιβλία Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

Α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, πάρεδρα, επίτιμα).

Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

Ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

 

Άρθρο 17:

Διάλυση Σωματείου

17.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία.

17.2. Την διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

17.3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

 

 

Άρθρο 18:

Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Συλλόγου σε περίπτωση διαλύσεως δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

 

Άρθρο 19:

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.

 

Άρθρο 20:

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι ένα (20) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα την 01/12/2011, αφού αναγνώστηκε και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, υπογράφτηκε στην Μεταμόρφωση Αττικής από όλα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

  1. Δημοφιλή
  2. Δείτε Επίσης...
Αζαλέα

Αζαλέα

Απρ 05, 2013 7708 SlideShow

Shimpaku Juniper

Shimpaku Juniper

Απρ 19, 2013 6600 SlideShow

Φωτογραφίες

Λήξη σχολικής χρονιάς του Κέντρου Ιαπωνικών & Κινεζικών Σπουδών Οικονομάκου
Η σελίδα μας στο Facebook....
Εργασίες Νοεμβρίου
Εργαστήριο Δεκεμβρίου 2022
Εργαστήριο διαμόρφωσης μπονσάι στην ΕΠΑ.Σ. Συγγρού